Nieuws

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) heeft met een bijdrage van het Mondriaan Fonds vier projectvoorstellen gehonoreerd met een totaalbedrag van 80.000 euro verdeeld over de projecten. De projecten leveren een bijdrage aan het vergroten van de zichtbaarheid van digitale erfgoedcollecties. Daarnaast hebben ze een domeinoverstijgend karakter: ze laten de gebruiker erfgoed ervaren buiten de gebruikelijke erfgoedplatforms.

Een onderwijsapplicatie die een digitale museumcollectie rechtstreeks het klaslokaal in brengt, of een digitale kaart met alle beschikbare informatie over verdwenen historische gebouwen met een muisklik opvraagbaar. Dit zijn voorbeelden van de beoogde projectresultaten van de vier voorstellen die gehonoreerd zijn door Digitaal Erfgoed Zichtbaar. Deze projecten sluiten aan bij de filosofie van NDE: het toegankelijk maken van digitaal erfgoed en de gebruiker hierbij centraal stellen. Het Mondriaan Fonds droeg bij om meer zicht te krijgen op noden en wensen met betrekking tot het digitaliseren van cultureel erfgoed.

De vier gehonoreerde projectvoorstellen zijn:

 • Blanco: Leren kijken en van kijken leren

  Thieme Meulenhoff in samenwerking met het Rijksmuseum

  Blanco is een digitale onderwijsapplicatie waarbij kunsthistorische beelden, afbeeldingen en bronnen uit het cultureel erfgoed door de gebruiker worden gekoppeld aan het heden. Op die manier worden digitale collecties de klas binnengehaald en de leerlingen uitgedaagd om ze ook in werkelijkheid te gaan bekijken.

   
 • Verdwenen gebouwen in publieke collecties

  Hic Sunt Leones in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  In dit project wordt gewerkt aan een digitale kaart met met alle opmerkelijke gebouwen die Nederland vroeger kende, waarbij elk gebouw verbonden is met alle afbeeldingen ervan in publieke collecties.

   
 • Een Wikipedia exchange platform voor gedeeld cultureel erfgoed: Nederlands erfgoed beschikbaar voor gebruik op Wikipedia wereldwijd

  Wikimedia Nederland

  Dit project concentreert zich op één activiteit, die de basis zal vormen van andere activiteiten binnen het project Nederland en de wereld : de ontwikkeling van een GCE exchange platform. Het GCE exchange platform is een combinatie van een website en een wiki, waar Nederlandse erfgoedinstellingen, en Wikipediabewerkers en Wikimedia chapters wereldwijd met elkaar in contact kunnen komen om uitwisseling en samenwerking te stimuleren inzake gedeeld cultureel erfgoed.

   
 • Chrome-extensie digitaal erfgoed stART

  Kennisland in samenwerking met Studio Parkers en ontwerpster Sara Kolster

  stART is een extensie voor de Google Chrome-browser, die bij het openen van een window of nieuw tabblad een werk uit de rijke verzameling van Europeana beeldvullend laat zien. Europeana.eu is een platform dat gedigitaliseerd erfgoed van meer dan 3.500 culturele en academische instellingen uit heel Europa bij elkaar brengt.

Digitaal Erfgoed Zichtbaar

Digitaal Erfgoed zichtbaar is een werkpakket van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Binnen dit werkpakket worden onder meer zichtbaarheidsprojecten uitgevoerd. Deze voorbeeldprojecten dragen bij aan de zichtbaarheid van digitaal erfgoed in Nederland. De eerste fase van Digitaal Erfgoed Zichtbaar heeft zich gericht op het versterken van reeds bestaande initiatieven. De volgende fase, die loopt van juli t/m december 2016, wordt ingevuld via deze projecten. Via de call werd gezocht naar projecten die met name gericht zijn op het bevorderen van gebruik van digitaal erfgoed via platforms buiten de erfgoedsector.

Over het Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van erfgoed. Om dat te bereiken worden collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar gemaakt.

DEN treedt op als adviseur van de regisseur van de digitale strategie van het ministerie van OCW. Daarnaast zijn de werkpakketcoördinatoren aangesteld bij DEN en zijn een aantal medewerkers betrokken bij de verschillende werkprogramma’s. De website van DEN fungeert als primair informatieplatform voor het Netwerk Digitaal Erfgoed.http://www.den.nl/nieuws/bericht/5435

Meer interesante nieuwsberichten

Verhalen vertellen en de pubquiz

Moe van het rondwandelen? Kom in de Erfgoedpub luisteren naar de verhalenvertellers van Stichting Vertellen. Laat u inspireren door de verhalen van de volgende verhalenvertellers:

Woensdag 5 april

Karmac Koreaanse poster

Karmac digitaliseert unieke collectie Noord-Koreaanse posters

Noord-Korea, land achter gesloten grenzen. De beelden die we daar bij hebben zijn die van Kim Jong-un, marcherende militairen en volgzame burgers. Maar wist u dat het land ook een schat aan posters heeft?

mieke aalderink stichting vertellen

Kerstverhalen en sprookjes door verhalenvertelster Mieke Aalderink

Korte en lange verhalen boeiend en meeslepend verteld. Spannend, met wat humor of een snufje romantiek. Rasvertelster Mieke Aalderink weet jong en oud te raken met haar levendige vertellingen. Zij is een veelgevraagd vertelster van kerstvertellingen, sprookjes en allerlei andere verhalen.
historische houten vloeren redant kasteel

Historische Houten Vloeren

Onlangs heeft een van de deelnemers aan het ErfgoedEvent 2017 een mooi project afgerond. Filip Redant, restaurator en ambachtelijk parketplaatser nam de recent de antieke houten vloeren van het Belgische kasteel d'Ursel onder handen:

Egyptische krokodillenmummie vol verrassingen

De drie meter lange Egyptische gemummificeerde ‘reuzenkrokodil’, een van de fraaiste dierenmummies van het Rijksmuseum van Oudheden, is een exemplaar vol verrassingen.

restauratoren atelier erfgoed leiden

Restaurator Dode Zeerollen geeft cursus bij Erfgoed Leiden

Twaalf papier restauratoren waren vorige week te gast in het restauratie atelier van Erfgoed Leiden en Omstreken. Onder leiding van twee gespecialiseerde papierrestauratoren uit de VS verdiepten zij zich in de “Removal of pressure sensitive tapes and tape stains’.

MBA cultuur erfgoed burgerschap

MBA Culture, Heritage & Citizenship gecertificeerd door NVAO

Met de certificering van de MBA Cultuur, Erfgoed en Burgerschap door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) is deze opleiding de enige officieel erkende top-opleiding voor leidinggevenden in de cultuursector.

Restauratiestenen veilig gesteld met oude steenfabriek in nieuw jasje

Nederland is een prachtig gerestaureerde steenoven en fabrieksgebouw rijker.
Op vrijdag 7 oktober is de gerestaureerde steenfabriek Randwijk onder warme  belangstelling geopend door gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland.  

Stichting Hofjes uit Leiden 1000-ste monumentenrelatie van Donatus Verzekeringen

Donatus Verzekeringen heeft haar 1000-ste monumentenrelatie feestelijk welkom geheten: de Stichting Hofjes Diaconie van de Hervormde Gemeente te Leiden. De Stichting Hofjes Diaconie beheert 9 monumentale hofjes in Leiden en is gelieerd aan de Hervormde Gemeente.

Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming Fort Beemster

Op 16 september nam Frank Bart, initiatiefnemer van de herbestemming van het Fort aan de Nekkerweg in Zuidoostbeemster, de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven reikte de herbestemmingsprijs persoonlijk aan hem uit in het Fort Resort Beemster.

Klooster St. Agatha

Oudste klooster van Nederland slaat nieuwe weg in

Klooster Sint Agatha geeft toekomst aan wonen, werken en bezinnen

Even wennen

Na acht keer een succesvolle Nederlandse Restauratiebeurs was dit evenement toe aan vernieuwing en verbreding.

Nieuw: ErfgoedNetwerk

Onbetwist een van de meest succesvolle elementen van de Nederlandse Restauratiebeurs was het netwerken. Drie dagen lang unieke mogelijkheden om collega-professionals te ontmoeten, te spreken, elkaar te inspireren, nieuwe contacten te leggen, kennis uit te wisselen en zaken te doen.

Let op: ErfgoedEvent van woensdag tot vrijdag!

Onderzoek heeft uitgewezen, dat voor deelnemers en voor vooral in dit concept passende nieuwe bezoekersdoelgroepen, de zaterdag als beursdag geen gunstige dag is. Die komt dus te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de woensdagmiddag.

Nieuws- en ideeënbus

De nieuws- en ideeënbus is er voor iedereen die dit leest. Heeft u nieuws te melden over uw diensten, producten, innovaties, nieuwe kennis en wetenschap, etc., meldt dat aan info@erfgoedevent.nl.

Erfgoed
Event

5 | 6 | 7 April 2017 - 1931 Congrescentrum Brabanthallen - 's-Hertogenbosch